21 augustus 2024

Aardappeldemodag vernieuwd!

Aardappeldemodag vernieuwd!

U kent Aardappeldemodag als een dag met veel standhouders en (rooi)demonstraties. Het beslag wat hierdoor op de gronden van de locatie Westmaas wordt gelegd neemt echter te grote vormen aan. De grond van de locatie is primair bedoeld om proeven aan te leggen. Om ook in de toekomst betrouwbaar onderzoek te kunnen blijven doen is het niet langer verantwoord zoveel oppervlakte van de locatie Westmaas te gebruiken voor de Aardappeldemodag. De kans op schade aan de grond bij een natte(re) editie wordt eenvoudigweg te groot.

In de huidige aardappelmarkt ervaren wij dat er toenemende behoefte is aan kennis en verdieping en daar willen we met de nieuwe opzet van Aardappeldemodag op insteken. Dat betekent dat we zijn gaan nadenken over een nieuwe opzet van de Aardappeldemodag. Nieuwe onderdelen ontwikkelen, maar ook afscheid nemen van enkele vertrouwde onderdelen namelijk het mechanisatiepark, de rooidemonstraties en de loslijnen.

De oppervlakte wordt kleiner maar het inhoudelijke programma wordt flink uitgebreid en de ontmoetingsplaats blijft!

Aardappeldemodag zal veel meer dan voorheen in het teken staan van kennisoverdracht. Er zullen ruim 30 prominente sprekers uit de aardappelbranche op het podium staan om de aardappelsector van Nederland & België te inspireren, informeren en het gesprek aan te gaan.  U kunt daar als standhouder een belangrijke bijdrage aan leveren door uw producten en diensten met betrekking tot de aardappelteelt en -verwerking voor het voetlicht te brengen. Door de kortere loopafstanden zal de vakbeurs meer gecentraliseerd zijn en is er meer ruimte voor het inhoudelijke programma. De ontmoetingsplaats zoals Aardappeldemodag bedoeld is, zal nog meer tot zijn recht komen. Met een hapje en drankje elkaar ontmoeten blijft het speerpunt van de dag.

Schrijf u nu in als standhouder!