21 augustus 2024

Een sfeervolle en zonnige dag met ruim 6000 bezoekers op Aardappeldemodag 2022

Een sfeervolle en zonnige dag met ruim 6000 bezoekers op Aardappeldemodag 2022

Op 31 augustus vond na 4 jaar in Westmaas (NL) gelukkig weer een echte live-editie van de Aardappeldemodag plaats. Deze toonaangevende sectorbeurs is een initiatief van Wageningen University & Research proefbedrijf Westmaas en de Nederlandse Aardappel Organisatie. Met bijna 150 standhouders, ruim 6000 bezoekers en prachtig weer, was het een zeer succesvolle dag.


Na een inspirerende dagopening door dr. ir. Sjoukje Heimovaara, de kersverse voorzitter Raad van Bestuur bij Wageningen University & Research, en een hartelijk welkomstwoord door NAO-directeur Dick Hylkema ging de Aardappeldemodag enthousiast van start. Beiden benadrukten het belang van een goede ketensamenwerking. Aansluitend was dit jaar voor het eerst een uitgebreid WUR paviljoen ingericht, waar bezoekers en aardappelonderzoekers elkaar persoonlijk konden ontmoeten en kennis uitwisselen.

Het beursthema “Kennis maken, kennis delen” was ook op veel andere plaatsen terug te vinden, zoals bij de diverse stands en presentaties. Onder meer tijdens de rooi- en loslijndemonstraties plus diverse handling demo’s op de velden, het erf en in de gebouwen van proefboerderij Westmaas. Ook besloeg het beursterrein een groot aantal bedrijfsstands en presentaties van diverse machines en werktuigen voor de teelt en bewaring van het aardappelgewas. De rooidemonstraties vormden traditioneel weer de publiekstrekker van de demodag. De hier gepresenteerde rooiers haalden de aardappelen van het ras Challenger allen keurig netjes uit de grond. Gelet op de droge weersomstandigheden, het perceel is niet beregend tijdens het groeiseizoen, kwam een verrassende hoge opbrengst naar boven van gemiddeld 60 ton per hectare.

Tijdens het Jonge Boeren Programma werd ook kennis gemaakt en gedeeld met elkaar, in het bijzonder met diverse kennispartners uit de branche. Zij spitsen hun lezingen en informatieoverdracht toe op de jonge ondernemers in de aardappelsector. De opkomst voor dit bijzondere onderdeel van de Aardappeldemodag was evenals de vorige edities weer verrassend groot. Na afloop waren dan ook veel enthousiaste reacties te horen van zowel de jonge boeren als diverse sprekers.

Dat Aardappeldemodag altijd in het teken staat van elkaar ontmoeten is weer bevestigd door het hoge bezoekersaantal en het indrukwekkende aantal standhouders. De gehele aardappelketen weet de tweejaarlijkse sectorbeurs in Westmaas al vele edities achtereen te vinden, zo is opnieuw gebleken. Ook groeit nog steeds de internationale belangstelling vanuit andere aardappellanden als België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Al met al bood de Aardappeldemodag voor eenieder wat wils. Na dit geslaagde evenement kijkt de organisatie nu alweer vol enthousiasme uit naar de veertiende editie van het evenement die plaats zal vinden op 21 augustus 2024.