21 augustus 2024

Weerbaarheid van de sector staat centraal tijdens Aardappeldemodag Online

Weerbaarheid van de sector staat centraal tijdens Aardappeldemodag Online

Op woensdag 19 augustus 2020 vindt de alom bekende Aardappeldemodag voor het eerst online plaats. Het actuele beursthema van deze Aardappeldemodag Online, ‘Voortgang aardappelsector draait om weerbaarheid’, speelt in op de veranderingen die continue op de sector afkomen. Met een eigen ontworpen ‘Schijf van 6’, brengt de organisatie dit onderwerp tijdens de eerste online editie onder de aandacht van de bezoekers.

Weerbaarheid is voor de gehele aardappelsector van groot belang, om toekomstige uitdagingen aan te gaan. Denk daarbij aan CO2-problematiek, stikstofmaatregelen, klimaatverandering, het verdwijnen van vertrouwde gewasbeschermingsmiddelen en de toename van steeds lastiger te beheersen ziekten en plagen.

Schijf van 6
“Als leidraad voor Aardappeldemodag Online is een ‘Schijf van 6’ gemaakt, die de sector opdeelt in zes segmenten: Ondernemerschap, Teelt, Precisielandbouw, Agroecologie & Technologie, Markt en Mens & Maatschappij. Via de interactieve kaart, die centraal staat tijdens Aardappeldemodag Online, kunnen bezoekers een themaroute volgen en worden ze bijgepraat over interessante vraagstukken in de aardappelsector. Standhouders kunnen, met hun inhoudelijke boodschap over weerbaarheid in de sector, onderdeel worden van deze virtuele themaroute,” vertelt Marieke Ampt van de beursorganisatie. Ook zal het thema op 19 augustus verder uitgedragen worden middels kennisverdiepende lezingen en activiteiten zoals het Jonge Boeren-programma.

Breed benaderbaar
Medeorganisator Thie Arend Brouwer van Wageningen University & Research benadrukt dat het thema breed benaderbaar is: “Weerbaarheid hoeft niet altijd gepaard te gaan met innovaties op het gebied van mechanisatie, het kan ook gaan om een innovatieve manier van werken. Bij het segment Precisielandbouw denken we bijvoorbeeld al gauw aan gps-apparatuur, drones en dergelijke. Maar, precisielandbouw kan ook nauwgezette bedrijfsvoering zijn.” Voor invulling van het segment Markt ziet medeorganisator en directeur van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) Dick Hylkema een mooie kans voor handelsbedrijven en industrie weggelegd. “Tijdens de Aardappeldemodag kunnen we kijken op welke vlakken nog meer samenwerking mogelijk is, om de aardappelbranche als geheel te versterken en daarmee weerbaarder te maken”, aldus de NAO-directeur.

Weerbare bedrijfsvoering
Naast de verschuiving naar een online evenement als gevolg van de coronamaatregelen, is er om ook de Aardappeldemodag zelf weerbaar te houden ook een aanpassing doorgevoerd wat betreft het registreren van bezoekers. “Zoals gebruikelijk is de toegang tot de beurs ook voor de online editie gratis. Wel maken we dit keer gebruik van online bezoekersregistratie, om onze bezoekers beter te kunnen informeren. Bezoekers en ook standhouders kunnen zich nu al inschrijven voor deelname aan deze bijzondere vakbeurs via onze website, https://aardappeldemodag.nl/aardappeldemodag-online, laat Leanne Mol van de organisatie weten.


Rechterfoto: Organisatoren (v.l.n.r.) Dick Hylkema (NAO), Thie Arend Brouwer, Marieke Ampt, Leanne Mol en Marcel Tramper (Wageningen University & Research) tonen de ‘Schijf van 6’ die het thema opdeelt in segmenten (foto Aardappelwereld magazine).