21 augustus 2024

Westmaas 2001

Wat kan ik als producent telen voor welke markt en hoe?

Het aanbod van rassen is door de jaren heen onder druk van de markt en door de zoektocht naar verbetering structureel veranderd. In combinatie met schaalvergroting, een kritisch wordende consument en een markt die niet meer stijgt in volume is het essentieel dat er bewust wordt gekozen. De markt heeft zich gedifferentieerd in deelmarkten met ieder hun specifieke kenmerken. Door stijgende kosten en beperkte marges is de noodzaak tevens aanwezig de foutmarge zo klein mogelijk te maken. Het produceren van niet marktwaardig product geeft bovendien een extra druk op de markt. Bewust kiezen op basis van grond, ras en marktgegevens is dan ook essentieel. Organisator Nedato B.V. heeft dan ook het initiatief genomen om een groot rassenveld aan te leggen dat was gedifferentieerd naar marktsegment en per rassenveldje uniek was in teelttechniek. Per rassenveldje werd onderbouwd wat men heeft gedaan en waarom.