21 augustus 2024

Westmaas 2008

De aardappel, een wereld in beweging

In 2008 werd gekozen voor het thema 'De aardappel, een wereld in beweging'. Het woord 'beweging' staat centraal en verwijst direct naar logistieke processen en indirect naar de vele veranderingen die de aardappelsector heeft ondergaan en toekomstige veranderingen om als sector op in te spelen.

De sector heeft in het verre en nabije verleden grote veranderingen gekend die nu als normaal of bekend worden ervaren. Denk aan:

  • De introductie van de kunstmest
  • De mechanisering van de teelt
  • Het vervangen van arbeid door mechanisatie en automatisering
  • De opkomst van de verwerkende industrie
  • De opkomst van AM rassen
  • Globalisering van handelsstructuren

Logistieke processen lopen van pootmachine tot winkelwagen. Vraagstukken liggen bij alle ketenonderdelen. Bijvoorbeeld:

  • Hoe 'handel' je, als grote consumptieaardappelteler, grote volumes pootgoed in het voorjaar?
  • Hoe realiseer je fijnmazige distributie van (koelverse) aardappelproducten naar de winkel met minimaal tht verlies?

Het beheersen van logistieke processen is dan ook meer en meer de bepalende factor in het constante proces van schaalvergroting.

Het gaat immers niet alleen om volumes, maar ook om een tijds- en plaatsfactor. De juiste aardappelen op het juiste moment aangeleverd aan de fabriek of het distributiecentrum. Met het gegeven dat schaalvergroting een constante factor is, wordt de uitdaging alleen maar groter. Zeker als je moet werken tegen minimale kosten en ieder jaar efficiënter wilt werken.