21 augustus 2024

Westmaas 2012

Duurzaam naar topopbrengst

De aardappel is een gewas met een enorme potentie. Wereldwijd zal de vraag naar voedsel toenemen door enerzijds de sterk groeiende wereldbevolking en anderzijds door toename van de mondiale welvaart. Vergroting van de voedselproductie is dus noodzakelijk. Van groot belang is dat dit op een duurzame en verantwoorde wijze gebeurt. De aardappel heeft hierin een prominente rol vanwege de gunstige teelteigenschappen ten aanzien van het gebruik van essentiële grondstoffen zoals zoet water. Wereldwijd wordt de aardappel dan ook gezien als één van de gewassen die de voedselproductie voor een groeiende wereldbevolking kan opvangen. Vandaar de keuze van PPO/NAO voor het thema 'Duurzaam naar topopbrengst'.

Op het gebied van de aardappelteelt spelen Nederland en de haar omringende landen een prominente rol. Als kennisleverancier bij uitstek kunnen we veel bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen op het gebied van duurzaam telen. Daarbij is rasontwikkeling in de pootaardappelsector essentieel. Dat duurzaamheid voorop zal staan is vanzelfsprekend.

Jarenlang is opbrengstverhoging geen doel op zich geweest, met name verbetering van kwaliteit was en is belangrijk om te voldoen aan de eisen die door de markt worden gesteld. Echter, om de groeiende vraag bij te houden zal ook opbrengstverhoging tot de doelstellingen gaan behoren. Niet alleen op onze akkers maar zeker ook op die van onze (verre) buitenlandse collega's. De kennis van de akkerbouwer komt hiermee tot meerwaarde. Voor de sector ligt er de uitdaging en ambitie om een volgende stap te maken in 'Duurzaam naar topopbrengst'. Er valt nog veel te doen om efficiency voordeel te behalen. De sector werkt hier hard aan en toonde de stand van zaken op de Aardappeldemodag 2012.

Klik hier voor de deelnemerslijst 2012.