21 augustus 2024

Westmaas 2018

Sterke schakels verbinden

De aardappel is een prachtig product. Het heeft een lange historie maar is tegelijkertijd ook heel modern. Wereldwijd staat de aardappel in de belangstelling als een duurzaam te telen en voedzaam gewas.

Achter deze positie van de aardappel zit een keten van sterke schakels met uitgekiende activiteiten. Ondernemerschap, kennis en ervaring op het gebied van techniek, uitgangsmateriaal, teelt, bewaring, verwerking en verpakking leiden tot een efficiënte keten van grond tot mond. Deze schakels leveren allemaal een versterkende bijdrage om zo de keten optimaal te benutten. Ze zoeken elkaar op en hebben hetzelfde doel voor ogen: een optimale aardappelteelt voor het beste resultaat.

Tijdens de Aardappeldemodag heeft de organisatie met het thema ‘Sterke schakels verbinden’, kennisuitwisseling willen stimuleren en daarmee een bijdrage geleverd aan het verbinden van de schakels in de keten. Ieder zijn eigen focus op zijn deel van de keten.

'Sterk zijn is een ding maar sterk blijven daar is ook veel voor nodig'

Klik hier voor de deelnemerslijst 2018.

Klik hier voor de foto's van 2018.