21 augustus 2024

Westmaas 2002

Het spanningsveld tussen capaciteit en kwaliteit

Door de schaalvergroting en de druk op marges is door de jaren heen vaak de situatie ontstaan van 'als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat'. Door deze flexibele instelling heeft de landbouw altijd veerkracht gehad en zit men niet zomaar bij de pakken neer. Door duurder wordende arbeid heeft de mechanisatie een grotere rol gekregen en is bovendien een essentiële factor geweest in het proces van schaalvergroting. Door de kritisch wordende markt is de keerzijde van dit proces ook zichtbaar geworden. Door extreme weersomstandigheden is dit effect extra versterkt.

De consument staat echter niet stil bij ongewenste oogstomstandigheden en verwacht nu eenmaal geen blauwe aardappelen. Hoe gaan wij om met dit proces om (dure) fouten te voorkomen en toch op grote schaal aardappelen te kunnen telen. Dit laatste om de kostprijs beheersbaar te houden. Dit spanningsveld werd vormgegeven door de oogst van (tafel)aardappelen uit te voeren met de modernste grootschalige bunkerrooiers. Dit in samenwerking met Grimme, Dewulf, Amac en Netagco AVR. Duidelijk werd gesteld dat capaciteit kan worden gegenereerd door te sturen op kwaliteit. Met andere woorden: door het telen van een sterke aardappel die tegen een stootje kan, zijn grootschalige machines als bunkerrooiers geen nadeel op kwaliteitsgebied. Essentieel in deze is de rol van de kalibemesting en de component Chloor.

Op deze tweede Aardappeldemodag werd dan ook duidelijk aangegeven wat teelttechnisch werd gedaan om een sterke aardappel te telen. Ras, markt en grondgegevens vormden de basis. Door overvloedige regenval enige dagen voor de demonstraties waren de oogstomstandigheden op de dag zelf zeer realistisch. Het vastzitten en vollopen van machines was regelmatig aan de orde. De huidige grens van het inzetten van zelfrijdende bunkerrooiers was dan ook zichtbaar: 'het rijden'. De aardappelen die wel geoogst konden worden kwamen relatief 'schoon' uit de grond. Op basis van metingen met elektronische aardappelen door het CLO uit Gent en kwaliteitsbepalingen door Nedato B.V. uit Oud-Beijerland kwam naar voren dat de resultaten van alle machines, gegeven de omstandigheden, premiewaardig waren.