21 augustus 2024

Westmaas 2010

Groei door samenwerking

Voor 2010 is gekozen voor het thema 'groei door samenwerking'. De kredietcrisis heeft duidelijk gemaakt dat volumegroei door schaalvergroting nadelen kan hebben. Prijsfluctuaties hebben bij grotere volumes ook veel grotere consequenties. Kostprijsleiderschap werd door bedrijven vaak als uniek bestaansrecht aangevoerd om de toekomst aan te kunnen. Bijkomstigheid van deze strategie is wel dat alles alleen maar lijkt te draaien om prijzen. Sommige individuele bedrijven hebben deze strategie als een tijdloze strategie omarmd. De keten is versneld korter geworden en buffers zijn verdwenen.

Als de grenzen van volumegroei zijn bereikt zal het meer gaan naar kostprijsbeheersing als basisvoorwaarde. Kostprijsbeheersing is niet meer alleen te realiseren door in te zetten op individuele schaalvergroting, maar juist door de handen ineen te slaan. Samenwerkingsvormen zullen dan ook bepalend zijn voor het realiseren van schaalvoordelen en efficiencyverbeteringen richting de toekomst.

In een samenwerking moet je wel willen en kunnen vertrouwen. Zeker als er vroeg of laat problemen ontstaan. Samenwerken betekent ook dat je partners voldoende marge moet gunnen om te kunnen functioneren. In een wederzijdse afhankelijkheid moet hier ook over gepraat kunnen worden.
De waarde van uw verhaal is wel afhankelijk van wat u inbrengt in de samenwerking of toevoegt aan de keten. Waar het om zal gaan is waardetoevoeging, sturing en regie.

In de aanloop naar de Aardappeldemodag 2010 zijn mediapartners van de Aardappeldemodag, waaronder Aardappelwereld Magazine, in haar uitgaven dieper ingegaan op het thema 'Groei door samenwerking'. Vraagstukken liggen bij alle ketenonderdelen. Zo zullen er ook nieuwe risico's ontstaan.

  • Welke vormen van samenwerking zijn er mogelijk?
  • Wat kunnen we leren van bedrijven die deze stap al eerder maakten?
  • Hoe kan vertrouwen groeien?
  • Wat zijn valkuilen voor succesvolle samenwerking?
  • Is overleg in een verticale samenwerking mogelijk?
  • Wat zijn de gevolgen van ketenafhankelijkheid?
  • Waar liggen de grenzen van samenwerken en wat zijn mijn risico's?

Het grootste voordeel van een goed functionerende samenwerking is dat we veel bewuster na gaan denken wie we nu zijn en wat we graag willen en wat niet. Waar wordt u gelukkig van en waar bent u goed in? Als ondernemer neemt u bewuster stappen en gaat u zich ook veel meer realiseren dat een beter functionerende keten uiteindelijk meer geldwaarde genereert voor een ieder. Door de connectie te willen leggen met anderen in de keten, kan er gebouwd worden aan nieuwe concepten die op basis van overtuiging en prijsstelling bijdragen aan een beter functionerende keten richting de consument.
Als de consument dit ook ervaart als waardetoevoeging, dan is er ook meer marge te verdelen.